Valkama Hannu Kaarlo Vilhelm

Valkama Hannu Kaarlo Vilhelm
Uus-Pukaranhaara 60
38490 Haukijärvi
Puh. 0400 731 938Maanrakennustöitä, maansiirtotöitä, muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen