Kyröskosken Vesihuolto Oy

Kyröskosken Vesihuolto Oy Kyröskosken Vesihuolto Oy
Valtakatu 63
39200 Kyröskoski
Puh. 03 3716124

www.kyroskoskenvesi.fi

Kyröskosken Vesihuolto Oy on Hämenkyrön kunnan Kyröskosken teollisuustaajamassa ja sen lähiympäristössä toimiva vesihuoltolaitos, joka huolehtii sekä vedenhankinnasta että -jakelusta toiminta-alueellaan. Yhtiö toimii yleishyödyllisellä pohjalla.